ข้อตกลงและเงื่อนไข

นโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้า 
ผู้บริโภคมีสิทธิเลิกสัญญาโดยการส่งหนังสือแสดงเจตนาได้ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้า และผู้ประกอบธุรกิจฯจะคืนเงินเต็มจำนวนที่ผู้บริโภคได้จ่ายไปเพื่อซื้อสินค้าภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้บริโภคใช้สิทธิในการคืนสินค้า


Powered by MakeWebEasy.com